آرشیو ماهانه : بهمن 1394

مصوب جلسات ۳۲۲ ، ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۲ ، ۱۹/۱۱/۷۲ و ۳/۱۲/۷۲ مقدمه بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا… خامنه‌اي مدظله‌ العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامة شوراي نمايندگان …

جهت شرکت در کارگاه آموزش مجازی دفاع مقدس