پرسمان نهاد رهبری

پرسش ها و پاسخ های مجازی

برچسب : نهاد در یک نگاه

21 بهمن، 1394 دسته‌بندی نشده

سابقه نهاد در دانشگاهها به زمان حضرت امام خمينی (ره) بر می‌گردد. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشايی دانشگاهها بمنظور جلوگيری از توطئه هايي که در صدد جدا کردن دو قشر روحانی و دانشگاهی …